Vidět proměnu

Chceme vidět smysluplnou a hlubokou proměnu v lidských životech, vztazích a komunitách. Přinášíme nové nebo zapomenuté – ale aktuální – podněty jak do životů jednotlivců, do vztahů, rodin i do pracovního prostředí, kam tito inspirovaní lidé jdou. Klíčové hodnoty, na nichž stavíme své aktivity, vycházejí z Bible, která je velkým zdrojem inspirace pro praktický život.

Osobní rovina

Povzbuzujeme k osobnímu růstu, aby se lidé učili nové věci v mnoha oblastech života, aby dělali dobrá rozhodnutí, aby měnili své postoje. Na této rovině vznikají mikro-skupiny (dvojice nebo trojice), které se dohodnou na vzájemné pomoci; například v nějaké oblasti osobního rozvoje, time-managementu, ve věcech čistě praktických nebo i ve změně některých postojů či nějakého chování. Osobní rovina může také podporovat rozhodnutí číst Bibli a meditovat o jejím sdělení. V rámci Inspiration působí také několik certifikovaných koučů, kteří nejen sami koučují, ale tomuto pozoruhodnému přístupu k rozvoji druhých vyučují další.

Rovina skupin

Zajímáme se o vztahy. Vidíme spoustu lidí v naší zemi, kteří žijí osamělý a prázdný život. Přitom kvalitní vztahy dávají životu náplň a činí lidi šťastnými. Proto podporujeme vznik neformálních otevřených komunit. Některé se setkávají v domácnostech, v čajovně, v hospůdce nebo kdekoli jinde. Setkání jsou otevřená, takže mohou přijít i noví lidé.
Účastníci se obvykle sdílejí o aktuálních věcech svého života (za co jsou vděční, co řeší, jak si mohou navzájem pomoci). Přirozenou součástí bývá čtení krátké pasáže z Bible a rozhovor nad ní. Říkáme tomu kreativní čtení Bible, protože je vždycky velmi zajímavé, objevné a praktické.

Rovina akcí

Příležitostně pořádáme aktivity pro širší okruh přátel nebo pro otevřené skupiny; týdenní pobyty v létě a příležitostně jednodenní nebo víkendové akce přes rok. Zpravidla jde o akce v přírodě, takže součástí jsou výlety a sport, ale také zajímavé workshopy, semináře či skupinové aktivity, nechybí čas pro hlubší zamyšlení, volné rozhovory, odpočinek a podobě.

Osobní rovina

Povzbuzujeme k osobnímu růstu, aby se lidé učili nové věci v mnoha oblastech života, aby dělali dobrá rozhodnutí, aby měnili své postoje. Na této rovině vznikají mikro-skupiny (dvojice nebo trojice), které se dohodnou na vzájemné pomoci; například v nějaké oblasti osobního rozvoje, time-managementu, ve věcech čistě praktických nebo i ve změně některých postojů či nějakého chování. Osobní rovina může také podporovat rozhodnutí číst Bibli a meditovat o jejím sdělení. V rámci Inspiration působí také několik certifikovaných koučů, kteří nejen sami koučují, ale tomuto pozoruhodnému přístupu k rozvoji druhých vyučují další.

Rovina skupin

Zajímáme se o vztahy. Vidíme spoustu lidí v naší zemi, kteří žijí osamělý a prázdný život. Přitom kvalitní vztahy dávají životu náplň a činí lidi šťastnými. Proto podporujeme vznik neformálních otevřených komunit. Některé se setkávají v domácnostech, v čajovně, v hospůdce nebo kdekoli jinde. Setkání jsou otevřená, takže mohou přijít i noví lidé.
Účastníci se obvykle sdílejí o aktuálních věcech svého života (za co jsou vděční, co řeší, jak si mohou navzájem pomoci). Přirozenou součástí bývá čtení krátké pasáže z Bible a rozhovor nad ní. Říkáme tomu kreativní čtení Bible, protože je vždycky velmi zajímavé, objevné a praktické.

Rovina akcí

Příležitostně pořádáme aktivity pro širší okruh přátel nebo pro otevřené skupiny; týdenní pobyty v létě a příležitostně jednodenní nebo víkendové akce přes rok. Zpravidla jde o akce v přírodě, takže součástí jsou výlety a sport, ale také zajímavé workshopy, semináře či skupinové aktivity, nechybí čas pro hlubší zamyšlení, volné rozhovory, odpočinek a podobě.

Naše projekty

English Campy

V létě obvykle pořádáme English Camp pro mladé. Jde o intenzivní týden s různými aktivitami v angličtině za účasti rodilých mluvčích.

Discovery

Discovery je neformální tvořivé čtení Bible ve skupině. Přečteme si krátký příběh, povídáme si o něm a každý tam najde něco hodně zajímavého a užitečného sám pro sebe. Tyto skupiny vytváříme na různých místech.

Rozměr navíc

Rozměr navíc.cz je portál se dvěma rovinami: Horizontálou, která reaguje na zajímavé fenomény běžného života, a Vertikálou, která ukazuje spojení nahoru; právě v ní spočívá rozměr navíc, který dává životu sílu a novou dimenzi.

Prožij Inspiration

Online projekt, ve kterém ukazujeme že život je mnohem více než jen spánek, práce, jídlo atd. S pomocí reklamy, webových stránek a krátkých videí pomáháme lidem hlouběji přemýšlet o sobě i o životě.

Výbor spolku Inspiration

Mgr. Radoslav Ženata, MBA
vedoucí spolku

Ing. Mgr. Marcela Zedníčková
člen výboru 

Bc. Daniel Vopalecký, MSc
zástupce vedoucího spolku

Ing. Andy Vopalecký, MBA
člen výboru 

Místo pro Váš dotaz

2 + 6 =

Vidět proměnu

E-mail: info(@)in−spiration.cz

IČO: 22909923

Číslo účtu: 2400882996/2010

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Pro In-spiration vytvořil Petr Vrubel